Jutsu dla Genina
Data Temat
2008-11-10 11:57 WYMAGANIA
2008-11-10 11:51 Kumo Kibaku Nendo (klan Douhito)
2008-11-09 16:12 Konoha Reppuu
2008-11-09 16:11 Konoha Shofuu
2008-11-09 16:11 Sensen Goroshi
2008-11-09 16:10 Oiroke no Jutsu
2008-11-09 16:10 Purin Purin no Jutsu
2008-11-09 16:09 Shishi Rendan
2008-11-09 16:08 Kirigakure no Jutsu (tylko dla natury chakry: Suiton)
2008-11-09 16:07 Doro Gaeshi (tylko dla natury chakry: Doton)