Jutsu dla Jonina
Data Temat
2008-11-10 12:36 WYMAGANIA
2008-11-10 12:14 Ditsui Niposuuy
2008-11-10 12:13 Tauuin Chiusei (natura chakry: Fuuton)
2008-11-10 12:11 Ura Renge
2008-11-10 12:10 Gouryuuka no Jutsu (natura chakry: Katon)
2008-11-10 12:10 Tatsumaki no Jutsu (natura chakry: Fuuton)
2008-11-10 12:09 Mizu Kamikiri (natura chakry: Suiton)
2008-11-10 12:08 Yochi Souzoubutsu
2008-11-10 12:07 Kokuangyo no Jutsu
2008-11-10 12:06 Hari Jizou
2008-11-10 12:06 Doryuudan (natura chakry: Doton)
2008-11-10 12:05 Tsukuyomi (klan Uchiha)
2008-11-10 12:04 Raikou Kenka
2008-11-10 12:02 Shisaku Karada